ShoutBoard

RSS

RSS

!Rcon Příkazy!

RCON PŘÍKAZY

/rcon login heslo - zalogujete sa ako admin cez rcon
/rcon kick id - vyhodí hráča zo serveru
/rcon ban id - vyhodí hráča zo serveru ale hráč sa už nemôže vrátiť
/rcon exit - vypne server
/rcon weburl link webu - zmení link webu
/rcon gmx - restart serveru
/rcon say text - písanie ako *Admin
/rcon gravity čislo - zmení gravitáciu
/rcon changemode - zmení mód na servery
/rcon players čislo - zmení počet hráčov na servery
/rcon banip IP - dáte ban hráčovi s touto IP
/rcon unbanip IP - dáte unban hráčovi s touto IP
/rcon weather - zmení počasie na serveri
/rcon varlist - ukaze rcon list
/rcon cmdlist- nacte zakladni rcon prikazy


/rcon exec -
/rcon reloadbans- Odbanuje všechny hráče

/rcon reloadlog -
/rcon loadfs - načítanie FS, za loadfs napíšte názov FS ktorý máte v zložke filterscripts
/rcon unloadfs - vypnutie FS, za unloadfs napíšte názov FS ktorý chcete vypnúť
/rcon reloadfs - znovu-načítanie filterscriptov zapísaných v server.cfg

 
Pravý Server Ip:889.235.21.6:7836